دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-لوگو

راهـــنـــمـــای تـــشـــکـــیـــل پـــرونـــده ســـامـــانـــه جـــامـــع جـــذب مـــدرســـان

« کاربر گرامی در صورتی که جهت مشاهده سایت مشکل دارید صفحه خود را رفرش نمایید ( Ctrl + F5) یا History مرورگر خود را پاک نمایید ( Ctrl + Shfit + Delete) »

مدارک لازم برای بارگذاری در سامانه جامع جذب مدرسان

متقاضیان محترم واجد شرایط فراخوان ۱۴۰۲ می بایست مدارک و مستندات خود را مطابق با ردیف های ذیل در سامانه بارگذاری کنند.

در صورت دعوت به مصاحبه، در روز مصاحبه نیز بایستی اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه را به ترتیب ذیل در قالب یک مجلد (کلیربوک) آماده و ارائه نماید.

۱- مدارک شناسایی ( کارت ملی، صفحات شناسنامه، ریز نمرات معتبر، کارت پایان خدمت یا معافیت ( مخصوص آقایان ) سوابق کاری و …

۲- سوابق تدریس دانشگاهی

۳- سوابق تدریس غیردانشگاهی

۴- فعالیت در نظام آموزش عالی مهارتی شامل:

الف – کارآفرین نمونه

ب – تولید اثر بدیع هنری

ج – کسب نشان افتخار/ هنری / مهارتی

د – راه اندازی کسب و کار مرتبط ( کارآفرینی )

ه – مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه درسی

و – آشنایی با نظام آموزش عالی علمی کاربردی

ز – دوره های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

ح – نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

ط – کسب رتبه در آزمون های ملی و بین المللی مهارتی

ی – سابقه فعالیت در واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، فرهنگی و هنری

۵ – چاپ مقالات در کنگره ها

۶ – طراحی بسته های آموزشی

۷ – چاپ مقالات در مجلات علمی

۸ – راه اندازی فعالیت های آموزشی

۹ – افتخارات علمی/ فرهنگی / هنری

۱۰ – تسلط به زبان های رایج در مجامع علمی

۱۱ – مجری یا همکاری در پروژه های پژوهشی

۱۲ – عضویت در هیأت تحریریه یا داوری مقالات

۱۳ – گواهی علمی شرکت در کارگاه های تخصصی

۱۴ – سوابق تحصیلی ( کارشناسی ارشد، دکتری ) تصویر اصل مدرک بارگذاری شود

۱۵ – تالیف و ترجمه کتاب ( صفحه شناسنامه و اصل کتاب در روز مصاحبه ارائه شود )

۱۶ – فعالیت های فناوری ( ثبت اختراع، تجاری سازی فناوری، دستیابی و فروش دانش فنی )

۱۷ – عضویت در بنیاد ملی نخبگان / دفاتر استعدادهای درخشان / مجامع علمی بین الملل علمی