دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو

ســـرفـــصـــل دروس مـــصـــوب دانـــشـــگاه جـــامـــع عـــلـــمـــی کـــاربـــردی

« کاربر گرامی در صورتی که جهت مشاهده سایت مشکل دارید صفحه خود را رفرش نمایید ( Ctrl + F5) یا History مرورگر خود را پاک نمایید ( Ctrl + Shfit + Delete) »

سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی

زیـــر گـــروه آمـــوزشـــی

مقطع کاردانی

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

مقطع کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران