دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج

نـــواقـــص پـــرونـــده دانـــشـــجـــویـــان کـــارشـــنـــاســـی ورودی ۴۰۱۲

« کاربر گرامی در صورتی که جهت مشاهده سایت مشکل دارید صفحه خود را رفرش نمایید ( Ctrl + F5) یا History مرورگر خود را پاک نمایید ( Ctrl + Shfit + Delete) »

دانشجوی گرامی؛

۱- طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، در صورت داشتن نقص مدارک در پرونده تحصیلی دانشجو، مرکز نمی تواند خدمات آموزشی به دانشجو ارائه دهد.

۲- با استفاده از نام و نام خانوادگی می توانید نواقص پرونده تحصیلی خود را مشاهده نمائید و در اسرع وقت مدارک را به کارشناس مربوطه تحویل نمائید.

۳- ضمناً کلیه دانشجویان موظف می باشند نسبت به رفع سایر نقص های پرونده نیز پیگیری نمایند و مسئولیت عدم رفع آن بر عهده دانشجو می باشد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-اطلاعیه مهم
دانشجوی گرامی جهت مشاهده نواقص پرونده خود می توانید نام و نام خانوادگی را جستجو نمایید
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
رشته
عکس
کارت ملی
شناسنامه
سایر موارد
سعید وزیری
۳۱۸۳۱۸۹۹۶۶
-
-
-
امین امیری
۰۰۸۸۹۹۷۷۴۴
-
-
-
-
-
علیا حسنی
۰۰۵۵۶۶۴۴۳۳
-
-
ندارد
-
دارد