دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو

لبخند را نقاشی کن!

آکادمی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران، با سابقه‌ترین مجموعۀ آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی است که از ابتدای تاسیس مرکز، کارگاه‌های متنوع فرهنگی و هنری را در بیش از بیست رشته، برای هنرجویان و علاقه‌مندان برگزار کرده است. در این کارگاه‌ها، از زبده‌ترین اساتید کشور در حوزه‌های مختلف تئاتر و سینما، نویسندگی، گویندگی، فن بیان، خوشنویسی، نقاشیخط، طراحی و گرافیک و سایر رشته ها بهره برده است.

اهداف اصلی آکادمی فرهنگ و هنر

کارگاه های آنلاین

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-تئاتر و سینما
تئاتر و سینما
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-فن بیان و گویندگی
فن بیان و گویندگی
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-گویندگی رادیو
گویندگی رادیو
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-خوشنویسی و نقاشیخط
نقاشیخط
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-عکاسی
عکاسی
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر-نویسندگی
نویسندگی
تئاتر و سینما
۱۰۰ %
فن بیان و گویندگی
۱۰۰ %
موسیقی
۷۵ %
خط و نقاشیخط
۶۰ %
سایر هنرها
۷۰ %

گـــرایـــش هـــای هـــنـــری

حقوق و اخلاق حرفه ای ، اعتبار کار ماست

۷۵۰۰

هنرجو

۵۰

استاد

۱۷

بسته آموزشی

۶۷

دوره آنلاین

۱۷۳

دوره مجازی

۳۰۰

دوره حضوری

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران-آکادمی فرهنگ و هنر

آکـــادمـــی هـــنـــر

اعتبار مدرک

گواهی پایان‌ دوره و گواهی تدریس آکادمی آزاد فرهنگی و هنری دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران، علاوه‌ بر اعتباری که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌ عنوان یک مؤسسۀ فرهنگی و هنری کسب می‌کند، با حضور در دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعتبار بین‌المللی دارد و تحت لیسانس این دانشگاه آموزش‌های تخصصی خود را ارائه می‌نماید.

همکاران آکادمی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

فعالیت‌های آکادمی فرهنگ و هنر

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران

فرم درخواست مشاوره