دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو

آغاز فرآیند صدور گواهی صلاحیت حرفه­ ای در دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج-صدور-گواهی-صلاحیت-حرفه­-ای-در-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز فرآیند صدور گواهی صلاحیت حرفه ­ای در این دانشگاه خبر داد. یکی از مراکز پیشرو در زمینه صلاحیت حرفه ای، استان البرز و مرکز آذین خودرو می باشد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دومین جلسه کمیته ­های تدوین استانداردهای شایستگی شغل و سنجش و ارز­یابی شایستگی این دانشگاه با حضور اعضای کمیته ­ها برگزار شد.

این جلسه با هدف هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در جهت تدوین استانداردها و سنجش شایستگی­ حوزه ­های شغلی مربوط به اتحادیه کشوری آسانسور، پله ­برقی و تجهیزات وابسته، اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، هلدینگ آذین خودرو و برقراری ارتباط نزدیک­تر با اعضای کمیته ­های مذکور در حوزه مشاغل مربوطه برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه، دکتر محمد فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در سخنانی هدف از برگزاری این جلسه را هماهنگی بین کارشناسان به منظور صدور گواهی صلاحیت حرفه­ ای دانست و تاکید کرد: در زمینه احراز صلاحیت­ها باید از ظرفیت مراکز آموزش علمی کاربردی نیز استفاده شود.

سپس دکتر معصومیان مدیرکل دفتر صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره ابعاد شایستگی و روند تشکیل کمیته­ ها، جدول زمانبندی و تکمیل فرم­های مرتبط با مراحل ارزیابی و صدور گواهی صلاحیت حرفه­ای نکاتی را بیان کرد.

در ادامه کارشناسان حوزه فرآیند صلاحیت حرفه ­ای ضمن تشریح نحوه تکمیل فرم­های شناسنامه شایستگی ­ها و ارزیابی شغلی به بررسی نظرات و پیشنهادات اعضاء حاضر در این جلسه پرداختند.